Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Jinius

Η Jinius Ltd (αναφερόμενη ως «εμείς», «εμάς», «μας» ή «Jinius») δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και να χειρίζεται τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η Jinius συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ» ή «GDPR»),
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι είτε υφιστάμενοι είτε δυνητικοί πελάτες της Jinius ή είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι/αντιπρόσωποι ή πραγματικοί δικαιούχοι νομικών οντοτήτων ή φυσικών προσώπων που είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες της Jinius,
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν ή είχαν επιχειρηματική σχέση με την Jinius στο παρελθόν,
 • απευθύνεται σε οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα τα προσωπικά δεδομένα των οποίων έχουν αποκτηθεί ή δυνατόν νόμιμα να αποκτηθούν στο μέλλον από την Jinius κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της,
 • περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα τρίτα πρόσωπα (όπως για παράδειγμα, τους παρόχους υπηρεσιών ή τους προμηθευτές μας).

Στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα σας αναφέρονται μερικές φορές ως “προσωπικά δεδομένα” ή “προσωπικές πληροφορίες”. Μπορεί επίσης μερικές φορές να αναφερόμαστε συλλογικά στον χειρισμό, στη συλλογή, στην προστασία και στην αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια ως την «επεξεργασία» των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, προσωπικά δεδομένα σημαίνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς και οι οποίες σας ταυτοποιούν ή δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, και τη διεύθυνση σας.

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Jinius είναι μια εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE441093, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Στασίνου 51, Στρόβολος, 1599 Λευκωσία. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στο privacy@jinius.com.cy.

Η Jinius αποτελεί μέλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Κάθε οντότητα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου έχει τη δική της ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τα υποκείμενα των δεδομένων αυτοπροσώπως ή μέσω του εκπροσώπου τους, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί τους.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποκτούμε νομίμως όχι μόνο από εσάς αλλά και από άλλες οντότητες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ή από άλλα τρίτα μέρη, όπως για παράδειγμα δημόσιες αρχές, εταιρείες που σας συστήνουν σε εμάς, εταιρείες που επεξεργάζονται τις πληρωμές με κάρτα, όπως η JCC Payment Systems Ltd.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό (όπως, για παράδειγμα, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, το Αρχείο Πτωχευσάντων, τα εμπορικά μητρώα, ο τύπος, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο) τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.

Αν είστε υποψήφιος πελάτης ή αντισυμβαλλόμενος σε συναλλαγή πελάτη χωρίς να είστε πελάτης μας (π.χ. πληρωμές remittance) ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/εντολοδόχος ή πραγματικός δικαιούχος νομικού ή φυσικού προσώπου που είναι υποψήφιος πελάτης, τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.

Όταν συμφωνούμε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε εσάς ή σε άλλο άτομο (για παράδειγμα, μια νομική οντότητα για την οποία είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / εντολοδόχος), τότε ενδέχεται να συλλέγονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

Τύπος Περιγραφή
Στοιχεία επικοινωνίας Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.
Οικονομικά δεδομένα Οικονομικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικός λογαριασμός.
Δεδομένα ταυτότητας Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου.
Δεδομένα εμπορικής προώθησης και επικοινωνίας Τις προτιμήσεις σας για τη λήψη υλικού εμπορικής προώθησης από εμάς και από τους τρίτους με οποίους συνεργαζόμαστε καθώς και για τις προτιμήσεις σας σχετικά με την επικοινωνία μαζί σας.
Δεδομένα προφίλ Όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, αγορές/παραγγελίες που πραγματοποιήσατε, τα ενδιαφέροντα/προτιμήσεις σας και τα σχόλιά σας/απαντήσεις σε έρευνες.
Τεχνικά δεδομένα Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τα δεδομένα σύνδεσης σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρονική ζώνη και την τοποθεσία, τους τύπους και τις εκδόσεις διαφόρων προσθηκών στο πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφόρμα και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή της Jinius.
Δεδομένα/ιστορικό συναλλαγών Λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές προς/από εσάς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που αγοράσατε μέσω της Jinius.
Δεδομένα χρήσης Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Jinius.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε επίσης συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό (π.χ. αναλυτικά στοιχεία). Τα συγκεντρωτικά δεδομένα δυνατόν να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, καθότι τα δεδομένα αυτά δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα σας. Για παράδειγμα, δυνατόν να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα χρήσης σας ώστε να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να είναι δυνατόν να ταυτοποιηθείτε άμεσα ή έμμεσα, θα θεωρήσουμε ότι τα συνδυασμένα δεδομένα αποτελούν προσωπικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας δεδομένα σχετικά με παιδιά. Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, «παιδιά» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

4. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΈΧΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Για να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας ή με ένα άλλο πρόσωπο (όπως για παράδειγμα ένα νομικό πρόσωπο του οποίου είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος ή πραγματικός δικαιούχος), πρέπει να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη σύναψη και διατήρηση μιας επιχειρηματικής σχέσης και για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Περαιτέρω, είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέγουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δυνάμει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία απαιτεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητα σας προτού να συνάψουμε μια σύμβαση ή επιχειρηματική σχέση μαζί σας ή με ένα άλλο πρόσωπο. Ανάλογα με τις περιστάσεις, πιθανόν να χρειαστεί να μας δώσετε τον αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου σας, το πλήρες όνομα σας, τον τόπο γέννησης σας (πόλη και χώρα) και τη διεύθυνση κατοικίας σας, ώστε να είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν δεν μας δώσετε τα απαιτούμενα δεδομένα, τότε δεν θα επιτρέπεται να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε την επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας ή με κάποιο άλλο σχετικό πρόσωπο.

5. ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον τοπικό νόμο προστασίας δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον τοπικό νόμο προστασίας δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

Νομική βάση Περιγραφή
Για την εκτέλεση σύμβασης Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να προσφέρουμε υπηρεσίες δυνάμει των συμβάσεων με τους πελάτες μας ή άλλους, αλλά και να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία αποδοχής μας ώστε να συνάπτουμε συμβάσεις με υποψήφιους πελάτες ή άλλους.
Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε προϊόν ή υπηρεσία και οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.
Για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση Υπάρχουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους που είναι εφαρμοστέοι σε εμάς καθώς και απαιτήσεις κανονιστικών/νομικών διατάξεων, π.χ. ο Νόμος περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ο Περί Εταιρειών Νόμος, η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά στην υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διασυνοριακές και μη διασυνοριακές συναλλαγές των φορέων εκμετάλλευσης πλατφορμών (DAC7).
Υπάρχουν επίσης διάφορες εποπτικές αρχές των οποίων τους νόμους και τους κανονισμούς οφείλουμε να εφαρμόζουμε, όπως π.χ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζικής Εποπτείας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ι οποίες δύναται να εκδώσουν Οδηγίες ή Κατευθυντήριες Γραμμές, οι οποίες εφαρμόζονται στην Jinius, δεδομένου του ότι η Jinius αποτελεί μέλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.
Τέτοιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις μας επιβάλλουν τις απαραίτητες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, για επαλήθευση ταυτότητας, χειρισμό παραπόνων πελατών, την δημιουργία διαφόρων αρχείων και αναφορών, την παροχή δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις/δικαστικά διατάγματα, υποχρεώσεις αναφοράς της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας και ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Αλλά, ακόμα και τότε, δεν θα πρέπει να αντιτίθεται αθέμιτα σε αυτό που είναι ορθό και καλύτερο για σας. Τα παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα εξής:
• Διατήρηση εσωτερικού μητρώου των δικαστικών υποθέσεων που καταχωρήθηκαν εναντίον της Jinius,
• Παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σε άλλες οντότητες του Συγκροτήματος για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
• Μέτρα για να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας και να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών π.χ. διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών,
• Φωνητική καταγραφή τηλεφωνικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση ποιότητας, τη συμμόρφωση, τη νομική προστασία, τους σκοπούς εκπαίδευσης των εργαζομένων, τη δρομολόγηση κλήσεων και την απόκτηση πληροφοριών, την παρακολούθηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, τον ποιοτικό έλεγχο και την απόδοση των συστημάτων μας.
Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

6. ΠΟΙΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την εκτέλεση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων, τα προσωπικά σας δεδομένα δυνατόν να παρέχονται σε διάφορα τμήματα της Jinius, αλλά και σε άλλες εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές δυνατόν επίσης να λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές συνάπτουν συμβατικές συμφωνίες με την Jinius σύμφωνα με τις οποίες τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον περί προστασίας δεδομένων νόμο και τον GDPR.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δυνατόν να αποκαλύψουμε δεδομένα που σχετίζονται με εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω ή εάν είμαστε εξουσιοδοτημένοι βάσει των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας. Όλοι οι επεξεργαστές δεδομένων που διορίζουμε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας δεσμεύονται βάσει σύμβασης για να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του GDPR. Υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται πιο πάνω, οι αποδέκτες προσωπικών δεδομένων μπορεί για παράδειγμα να είναι:

 • Εταιρείες εμπορικής προώθησης και εταιρείες έρευνας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που μας βοηθούν στη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών,
 • Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων, εταιρείες αρχειοθέτησης ή/και διαχείρισης αρχείων, εταιρείες αποθήκευσης στο υπολογιστικό νέφος,
 • Εταιρείες αγορών, προμηθειών, ιστοσελίδων και διαφημίσεων,
 • Τηλεφωνικά κέντρα ή/και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που μπορεί να μας βοηθήσουν με μεγάλης κλίμακας και επείγουσες εκστρατείες ή/και αλληλογραφία που σχετίζονται είτε με την εμπορική προώθηση είτε με άλλες υποχρεώσεις της Jinius.

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Η ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Τα προσωπικά σας δεδομένα  ενδέχεται να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) σε περιπτώσεις που, για παράδειγμα, αυτή η διαβίβαση δεδομένων επιβάλλεται από το εφαρμοστέο δίκαιο(π.χ., υποχρέωση αναφοράς βάσει της φορολογικής νομοθεσίας) ή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να προβούμε σε αυτήν ή στις περιπτώσεις όπου η Jinius χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών για ορισμένες εργασίες οι οποίοι πάροχοι, ή οι πάροχοι υπηρεσιών αυτών,  ενδέχεται να έχουν την έδρα τους, τις μητρικές εταιρείες τους ή τα κέντρα δεδομένων τους σε τρίτη χώρα. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

8. ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

Κατά την σύναψη και κατά τη διάρκεια  μιας επιχειρηματικής σχέσης, δεν χρησιμοποιούμε γενικά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Δυνατόν να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα δεδομένα σας με αυτόματο τρόπο, με στόχο την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών (κατάρτιση προφίλ), για να συνάψουμε ή για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με εσάς ή με ένα άλλο πρόσωπο (για παράδειγμα, μια νομική οντότητα για την οποία είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Οι αξιολογήσεις δεδομένων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης.
 • Κατάρτιση προφίλ, με τη βοήθεια εξειδικευμένων εργαλείων, μέσω των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, μοτίβο συναλλαγών και συμπεριφορά (συμπεριλαμβανομένων των αγοραστικών συνηθειών), οικονομικό υπόβαθρο και δημογραφικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής κατάστασης) υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την ανάπτυξη και δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αποκλειστικά αυτοματοποιημένα μέσα (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μόνο για τον σκοπό αυτό, μόνο εάν έχουμε τη ρητή σας συγκατάθεση για να το πράξουμε.

9. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δυνατόν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να ενδιαφέρουν την επιχείρηση σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό αποτελούνται από πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συνάγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας σύμφωνα με το σχέδιο σας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι πιστεύουμε ότι μπορεί να χρειαστείτε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται κατάρτιση προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με αυτόματο τρόπο με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών, για να σας παρέχουμε στοχευμένες πληροφορίες εμπορικής προώθησης σχετικά με προϊόντα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς, μόνο εάν έχουμε τη ρητή σας συγκατάθεση για να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας είτε αυτοπροσώπως είτε γραπτώς.

10. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης μαζί σας είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως διορισμένος αντιπρόσωπος μιας νομικής οντότητας ή ως πραγματικός δικαιούχος.

Μόλις λήξει η επιχειρηματική μας σχέσης, δυνατόν να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: (i) οποιαδήποτε περίοδο διατήρησης που ορίζεται στην πολιτική διατήρησης η οποία συνάδει με τις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση, ή (ii) τη λήξη της περιόδου κατά την οποία δυνατόν να προκύψουν νομικές ενέργειες ή έρευνες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Δυνατόν να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους. Εάν το πράξουμε, θα διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής σας ζωής και θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο για τους σκοπούς αυτούς.

Όσον αφορά τα δεδομένα υποψήφιων πελατών θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 12 μήνες από την ημερομηνία που σας δόθηκε μια προσφορά, εκτός εάν ζητήσατε να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για περαιτέρω χρονικό διάστημα όπως καθορίζεται από εσάς.

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μοιραστήκατε μαζί μας. Αυτά συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία και συνοψίζονται ως εξής:

Τύπος Περιγραφή
Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας και τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα άλλων, θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε, αλλά με αυτόν τον τρόπο δυνατόν να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας.
Δικαίωμα Διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε ανακριβών προσωπικών δεδομένων και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς..
Δικαίωμα Διαγραφής Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι περιστάσεις αυτές μπορούν να προκύψουν όταν:
• Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
• Αποσύρετε τη συγκατάθεση σας σε περιπτώσεις όπου την είχατε παράσχει προηγουμένως.
• Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.
• Η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
• Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία.
Το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο και οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν περιστάσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης. για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή/και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παραδείγματα τέτοιων περιστάσεων περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων ή την ανάγκη μας να έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για τους δηλωμένους σκοπούς επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σε αυτή τη βάση, δυνατόν να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε διαφορετικά.
Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια συγκεκριμένη νομική βάση (όπως έννομο συμφέρον), έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις. Με την υποβολή αυτής της αντίρρησης και εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή εάν η επεξεργασία είναι για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, θα σταματήσουμε την επεξεργασία.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα και η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:
i. η συγκατάθεση; ή
ii. η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή
iii. οι προπαρασκευαστικές εργασίες κατόπιν αιτήματος σας πριν από τη σύναψη σύμβασης,
έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, εκτός εάν αυτό θα επηρέαζε δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς μέσω του privacy@jinius.com.cy. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dataprotection.gov.cy).
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Η υπαναχώρηση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς μέσω του privacy@jinius.com.cy.

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε όλα τα αιτήματά σας.

12. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δυνατόν να τροποποιήσουμε ή να διαφοροποιήσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό.

Θα προσπαθήσουμε εύλογα να σας ειδοποιήσουμε δεόντως όταν προβούμε σε αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα τροποποιήσουμε την ημερομηνία αναθεώρησης στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Ωστόσο, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά τη δήλωση αυτή για να ενημερώνεστε πάντοτε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στο privacy@jinius.com.cy.

14.  COOKIES

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας για να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή για να σας ειδοποιεί όταν οι ιστοσελίδες ορίζουν ή αποκτούν πρόσβαση σε cookies. Εάν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα cookies, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι ορισμένα μέρη αυτής της ιστοσελίδας/εφαρμογής δυνατόν να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.